Skip navigation
Hulp nodig?
Onbedoeld zwanger?

We zijn er voor je. Onze hulp is gratis. Neem contact met ons op!

Bel 035 621 42 05 Stuur een bericht

Mannen, onbedoelde zwangerschap en abortus

Mannen worden vaak niet gezien rond onbedoelde zwangerschap en abortus. Toch zijn zij juist heel belangrijk. De aard van de relatie en zijn invloed kunnen bepalend zijn voor de keuze om de zwangerschap of te behouden of toch af te breken. En na een abortus bij hun partner kunnen mannen te kampen hebben met psychosociale klachten als gevoelens van machteloosheid, schuld, pijn, verdriet, angst, rouw.

Er is hulp helpt ook mannen rond een onbedoelde zwangerschap of na een abortus bij hun partner.

Mannen en onbedoelde zwangerschap

De meerderheid van de mannen voelt zich nerveus of angstig als hun partner vertelt dat ze zwanger is. Vaak is er sprake van “mixed feelings” als angst voor gezondheidsrisico’s voor de partner, schuldgevoel t.a.v. gebruik anticonceptie, angst om de schuld te krijgen, zelfmedelijden. De overwegingen van mannen laten vaak oprechte zorg zien voor de partner, mannen vragen zich af of zij wel een kind kunnen opvoeden, of hij – of hun partner – klaar is voor ouderschap of zij stellen vragen bij de kwaliteit van de relatie.

Veel mannen willen samen met hun partner tot een besluit komen. Dat valt niet mee in een samenleving waarin steeds wordt benadrukt dat het alleen de vrouw is die beslist. De vader doet echter ook mee.

Zoek je als man hulp rond een onbedoelde zwangerschap van je partner? Er is hulp is er ook voor jou!

Het belang van de relatie

De mate waarin de man betrokken wenst te zijn bij een onbedoelde zwangerschap en abortus is afhankelijk van de duur van de relatie. Hoe langer de relatie al stand houdt, en hoe meer emotionele gehechtheid en commitment er dus is tussen beide partners, hoe meer de mannen wensten om betrokken te zijn in het beslissingsproces. Voor de vrouw hangt de mate van betrokkenheid bij de abortusbeslissing af van hoe belangrijk de man is, de kwaliteit van hun relatie, mate van steun en welke toekomst ze met hem voor ogen heeft. De ideale rol die een man voor zichzelf beschouwt in dit proces is de rol van iemand die verschillende opties voorstelt en hun vriendin ondersteunt. Wanneer mannen niet worden betrokken, kunnen zij zich ondergewaardeerd, machteloos en boos voelen.

In een studie die aantoont dat de betrokken partner een prominente rol speelt in het beslissingsproces blijkt hoe de afwezigheid van een (goede) relatie kan leiden tot een abortus. En dus daarmee ook hoe een (goede) relatie kan leiden tot behoud van de zwangerschap. Vrouwen noemden de volgende drie redenen om te kiezen voor abortus het meest: een zwakke relatie, het willen vermijden van alleenstaand moederschap en het hebben van een partner die niet wil of niet in staat is de vrouw te steunen bij het opvoeden van de baby en partnereigenschappen die niet passen bij de rol van een vader

Talrijke onderzoeken hebben relatieproblemen of het falen van relaties in verband gebracht met abortus. Relatiestress werd zelfs waargenomen wanneer partners instemden met het afbreken van de zwangerschap. Er zijn bovendien seksuele problemen vastgesteld bij mannen na een abortus, waaronder impotentie.

Zoek je als man naar de invulling van je rol als vriend of man rond een onbedoelde zwangerschap van je partner? Wij denken graag met je mee!

Psychosociale gevolgen van abortus bij de man

‘Nadat mijn ex achter mijn rug om koos voor abortus en de relatie verbrak, ging het erg slecht met me. Ik voelde me machteloos, boos en verdrietig. De vraag naar het waarom hield me dag en nacht bezig. Het putte me uit, ik had dringend hulp nodig. Ik kwam terecht bij Er is hulp. De hulpverlener begreep waar ik mee zat en hoe ik me voelde. Dit stelde mij gerust. Het gaf me houvast.’

  • Lucas, hulpvrager post-abortus

 

De meeste mannen ervaren abortus als een niet gemakkelijke gebeurtenis met psychologische stress. Er treden vooral gevoelens van rouw en verlies op.

Andere emotionele reacties bij mannen na abortus van hun kind: opluchting, woede, schuldgevoel en angst.

Verschillende onderzoeken hebben gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid vastgesteld bij mannen van wie de partner een abortus heeft ondergaan. Dit lijkt vooral te maken te hebben met het gevoel geen keuze te hebben gehad (omdat abortus werd gezien als enige oplossing) of met de ondergeschikte positie van de man ten opzichte van zijn zwangere vrouw.

Toch lijken mannen, ondanks het feit dat ze zich hulpeloos voelen, gemotiveerd om behulpzaam te zijn voor hun partners en velen proberen hen te steunen, ook al is er onenigheid over de abortusbeslissing. Onenigheid met partners over abortusbeslissingen kunnen leiden tot PTSS-gerelateerde klachten.

Zoek je als man hulp na een abortus van je kind? Er is hulp is er ook voor jou!