Skip navigation
Hulp nodig?
Onbedoeld zwanger?

We zijn er voor je. Onze hulp is gratis. Neem contact met ons op!

Bel 035 621 42 05 Stuur een bericht

Abortusgevolgen

Welke gevolgen kan een abortus hebben? Hieronder vind je hierover eerlijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Dit is niet bedoeld om vrouwen die een abortus overwegen angst aan te jagen, maar om te voorzien van waarheidsgetrouwe informatie. Niet elke vrouw heeft last van deze bijwerkingen, maar de door wetenschappelijke studies onderzochte en hier benoemde gevolgen komen wel overeen met wat we zien binnen de hulpverlening van Er is hulp.

Fysieke gevolgen

Bloeding

Een bloeding na een abortus is normaal. Echter kan deze bloeding wel als heviger ervaren worden dan hoe je het bij een normale menstruatie gewend bent. De bijsluiter van de abortuspil (mifopriston) en het Farmacotherapeutisch Kompas vermelden dat 30-45% van de vrouwen vaginale bloedingen ervaren, van circa 12 dagen of langer.

 

Bijwerkingen abortuspil

10-45% van de vrouwen melden de volgende bijwerkingen: baarmoedercontracties of -krampen en maagdarmklachten (misselijkheid, braken en diarree). Bij 5% van de vrouwen treedt een ernstige bloeding op, bij 1,4% van deze groep is een ingreep nodig.

 

Beschadiging van de baarmoeder en andere inwendige organen

Instrumenten die voor het uitvoeren van een abortus gebruikt worden, kunnen een beschadiging van de baarmoederwand veroorzaken die permanent kan zijn. Dit kan zelfs tot blijvende onvruchtbaarheid leiden.

 

Onvolledige abortus

Na een abortus kunnen lichaamsdelen van het kindje per ongeluk achterblijven. Dit kan leiden tot langdurig bloedverlies, heftige nabloedingen en infectie.

 

Vroeggeboorte

Recent onderzoek heeft laten zien dat abortus door zuigcurettage een verhoogd risico met zich meebrengt op vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap.

 

Foetale pijn

De mogelijkheid van foetale pijn, dus pijn bij het ongeboren kind, kan voor 24 weken niet worden uitgesloten.

 

Psychosociale gevolgen

81%  van vrouwen die een abortus heeft ondergaan, heeft een verhoogd risico op geestelijke gezondheidsproblemen. Op grond van literatuuronderzoek is circa twintig jaar geleden de volgende onderverdeling gemaakt van voorkomende psychosociale gevolgen.

  • (Ernstige) psychiatrische problemen als depressie en PTSS (posttraumatische stressstoornis). Meer specifiek: angst voor afwijzing, boosheid, depressieve gevoelens, geïrriteerdheid, gevoelens van verlies, hopeloosheid, afname van de zelfwaardering, schaamte, schuld, spijt, twijfel en verdriet.
  • Relationele- en seksuele problemen (onder blijvende gevolgen noemen zowel mannen als vrouwen – na emotionele problemen – relatieproblemen op de tweede plaats);
  • Lichamelijke klachten, slaap- en concentratieproblemen, toegenomen alcoholgebruik en energiegebrek;
  • Specifiek abortusgerelateerde problemen als fantaseren over het kind, fobische reacties op kinderen of zwangere vrouwen en ‘anniversary reactions’ (d.w.z. dat de vrouw erg heftige emoties ervaart n.a.v. de abortus, rondom de datum die de verjaardag van haar kind had kunnen worden, de dag van de abortus en de datum van de positieve zwangerschapstest).

Uit het rapport Seksuele gezondheid in Nederland 2009 16 (Rutgers) blijkt dat:

  • slechts vier op de tien vrouwen die een abortus achter de rug hebben, geen gevolgen van een abortus ondervinden;
  • één op de drie vrouwen tijdelijke emotionele klachten heeft; bij één op de vijf vrouwen zijn deze blijvend;
  • één op de acht mannen en één op de zes vrouwen achteraf niet tevreden over hun beslissing is.

 

Zelfdoding

Een Amerikaanse studie heeft uitgewezen dat het risico op suïcide voor vrouwen na abortus ongeveer drie keer hoger is dan voor vrouwen die hun zwangerschap hebben uitgedragen en die geen abortus hebben ondergaan.

 

Zie hier voor een uitgebreidere uitleg over de mogelijke fysieke gevolgen en hier voor mogelijke psychosociale gevolgen van abortus met wetenschappelijke onderbouwing.