Skip navigation
Hulp nodig?
Onbedoeld zwanger?

We zijn er voor je. Onze hulp is gratis. Neem contact met ons op!

Bel 035 621 42 05 Stuur een bericht

Veelgestelde vragen

Wie is Er is hulp?

We verlenen hulp aan meisjes en vrouwen die onbedoeld zwanger zijn of problemen ervaren bij de verwerking van hun abortus.
Ook is Er is hulp er voor de betrokken mannen en voor mensen die in hun netwerk hebben te maken met een onbedoelde zwangerschap of een post abortustrauma.
Er is hulp is de hulpverleningsafdeling van stichting Schreeuw om leven, een christelijke pro lifeorganisatie.
In de jaarverslagen van Schreeuw om leven kun je zien hoeveel mensen Er is hulp het voorgaande jaar heeft geholpen.

 

Wat is de visie van Er is hulp?

Het doel van onze hulpverleningspraktijk is het tot bloei brengen van de hulpvrager, zo mogelijk ook het ongeboren kind. In de hulpverlening zoeken wij naar heling, harmonie, vrede, vreugde en geluk.
Wij geloven dat het ongeboren leven vanaf het allereerste begin volwaardig mens is, en beschermwaardig.
Omdat voor de mens relaties erg belangrijk zijn, is onze hulpverlening zo persoonlijk mogelijk en zoeken we maximaal naar het inzetten van het persoonlijke netwerk.
Wij denken en doen vanuit drie centrale waarden: liefde, waarheid en integriteit.
Ook zien wij de mens als een verantwoordelijk wezen. De vrouw zelf beslist. De verantwoordelijkheid voor de keuze kan niemand overnemen. Tegelijk zijn we van mening dat de verantwoordelijkheid ook betrekking heeft op het ongeboren leven, de partner en op het netwerk om de vrouw heen.

 

Wat doet Er is hulp?

Er is hulp biedt hulp bij onbedoelde zwangerschap en bij de nasleep van een abortustrauma. Niet alleen aan de betreffende vrouw, maar zo nodig ook aan de betrokken vader en het netwerk. Wanneer er financiële ondersteuning nodig is, zijn we in de gelegenheid hierin te helpen.

 

Wie verlenen hulp bij Er is hulp?

Er is hulp heeft een aantal professionals in dienst en werkt tegelijk met tientallen vrijwilligers. De vrijwilligers bemensen 24/7 de hulplijn onbedoelde zwangerschap en abortus. Als er meer begeleiding nodig is dan een telefoongesprek, wordt de hulpverlening overgenomen door een van de professionals. De professionals hebben een achtergrond in social work, psychologie of maatschappelijke dienstverlening.
De vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en (continue) getraind middels een intern opleidingsinstituut (de Pro Life Academy).

 

Hoe kan het dat de hulpverlening gratis is?

Er is hulp is onderdeel van de stichting Schreeuw om leven. Donateurs (particulieren, kerken en bedrijven) vinden dit werk zo belangrijk dat zij ons voorzien van giften waardoor wij onze hulpverlening gratis kunnen aanbieden.

 

Wie kunnen terecht bij Er is hulp?

Iedereen die te maken heeft met een onbedoelde zwangerschap of met de nasleep van een abortus kan contact met ons opnemen. Het maakt niet uit welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, afkomst of seksuele geaardheid je hebt.
Je hoeft zelfs niet per se zelf onbedoeld zwanger te zijn om contact met ons op te nemen. Ook partners, grootouders, dominees of leidinggevenden kunnen bij ons terecht. Uiteraard werken wij ook samen met ketenpartners en kunnen we verwijzen waar dit noodzakelijk is.